HORE

Ponúkame Vám kompletný servis bez kompromisov súvisiaci so založením spoločnosti s ručením obmedzeným od vypracovania zakladateľských dokumentov, cez zabezpečenie živnostenského oprávnenia...

Čítaj viac...
Založenie s.r.o.

Ponúkame Vám kompletný servis bez kompromisov súvisiaci so založením spoločnosti s ručením obmedzeným od vypracovania zakladateľských dokumentov, cez zabezpečenie živnostenského oprávnenia, zápis do obchodného registra až po registráciu k dani (daň z príjmu právnickej osoby, daň z pridanej hodnoty). To všetko za výhodnú cenu.

Na založenie s.r.o. postačuje jeden zakladateľ a spoločník, ktorý môže byť aj konateľom. Obchodnú spoločnosť je možné predať kedykoľvek po jej založení, a to aj so ziskom.

Cena za založenie spoločnosti 244€ zahŕňa:
  • kompletné vypracovanie všetkých dokumentov potrebných k založeniu spoločnosti,
  • konzultácie ohľadom predmetov podnikania,
  • príprava dokumentácie pre ohlásenie živností,
  • vybavenie živnostenských listov,
  • príprava návrhu na zápis spoločnosti do Obchodného registra,
  • zápis spoločnosti do obchodného registra,
  • registrácia pre daň z príjmov právnických osôb na príslušnom daňovom úrade
Ďalšie náklady spojene so založením spoločnosti sú:
  • Správne poplatky za vydanie jedného živnostenského listu na voľnú živnosť - 0 €, za viazané a remeselné živnosťi je poplatok 7,5€
  • Poplatky za overenie podpisov - na matrike 3€, alebo 12€ u notára

Celý proces založenia spoločnosti s ručením obmedzeným trvá od 14-20 pracovných dní.

Spoločnosť s ručením obmedzeným môže založiť jedna osoba a môže mať najviac 50 spoločníkov. Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie "spoločnosť s ručením obmedzeným", postačí však skratka "spol. s r.o." alebo "s. r. o.".

Spoločnosť s ručením obmedzeným je najbežnejším typom obchodnej spoločnosti. Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom, pričom zakladateľ - spoločník ručí za záväzky len do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri.

Spoločnosť s ručením obmedzeným vzniká zápisom do Obchodného registra, od tohto dňa sa spoločnosť stáva právnym subjektom a môže vyvíjať svoju ekonomickú aktivitu.

Za spoločnosť koná jej štatutárny orgán teda konateľ spoločnosti, ktorým môže byť fyzická osoba zo Slovenska, z krajín EÚ alebo z krajín, ktoré sú členmi OECD.

Založenie s.r.o.

Založenie a.s.

Založenie org. zložky

Virtuálna adresa

Predaj spoločnosti

Predaj platcov DPH

Zrušenie spoločnosti

Likvidácia spoločnosti
Akcia!!!

Zakladanie s.r.o.

AKCIOVÁ CENA platí aj pre balík "ALL INCLUSIVE" pri súčasnom objednaní sídla spoločnosti na 2, alebo 3 roky.

Čítaj viac...
Spokojný klienti

"Veľmi pohotové riešenie objednávok. Keby tak fungovalo celé Slovensko, tak je radosť žiť."

Peter B.

"Ďakujem za promptné a korektné vybavenie mojich požiadaviek."

Pavol S.

"So všetkým som bol absolútne spokojný... Ešte raz ďakujem za kvalitné služby :)"

Martin M.

"V odpovedi boli zodpovedané všetky moje otázky v požadovanom rozsahu a dostal som aj ďalšie užitocné rady."

Peter H.