HORE

Ponúkame Vám kompletný servis bez kompromisov súvisiaci so založením akciovej spoločnosti od vypracovania korporátnych dokumentov a dohodnutia stretnutia u notárky, cez zabezpečenie živnostenského oprávnenia...

Čítaj viac...
Založenie a.s.

Ponúkame Vám kompletný servis bez kompromisov súvisiaci so založením akciovej spoločnosti od vypracovania korporátnych dokumentov a dohodnutia stretnutia u notárky, cez zabezpečenie živnostenského oprávnenia, zápis do obchodného registra až po registráciu k dani (daň z príjmu právnickej osoby, daň z pridanej hodnoty). To všetko za výhodnú cenu.

Cena za založenie akciovej spoločnosti je 880€ a zahŕňa:
  • odborné poradenstvo počas celého procesu založenia a.s.
  • kompletné vypracovanie všetkých dokumentov potrebných k založeniu spoločnosti,
  • konzultácie ohľadom predmetov podnikania,
  • príprava dokumentácie pre ohlásenie živností,
  • vybavenie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení
  • návrhu na zápis spoločnosti do Obchodného registra,
  • zápis spoločnosti do obchodného registra,
  • registrácia pre daň z príjmov právnických osôb na príslušnom daňovom úrade

Celý proces založenia akciovej spoločnosti od podpísania dokumentov trvá zvyčajne 25-30 pracovných dní.

V akciovej spoločnosti môže byť jediným zakladateľom iba právnická osoba. Teda nie je možné, aby akciovú spoločnosť založila jedna fyzická osoba. Inak môže akciovú spoločnosť založiť viacero zakladateľov bez ohľadu na ich právnu podstatu. Ak akciovú spoločnosť zakladá jeden zakladateľ, urobí tak prostredníctvom zakladateľskej listiny. V prípade viacerých zakladateľov sa uzatvára zakladateľská zmluva. Zakladateľská listina/zmluva musí byť spísaná formou notárskej zápisnice. Jej súčasťou musí byť návrh stanov zakladajúcej akciovej spoločnosti.

Hodnota základného imania akciovej spoločnosti je určená na minimálne 25.000,- EUR. Na rozdiel od s.r.o. pri akciovej spoločnosti je potrebné zriadiť rezervný fond ešte pred založením spoločnosti a to vo výške 10% zo základného imania.

Spoločnosť vzniká dňom zápisu do obchodného registra.

Všetky požiadavky na založenie a.s. a bližšie informácie, práva povinnosti akcionárov, členov predstavenstva a členov dozornej rady môžete nájsť v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Založenie s.r.o.

Založenie a.s.

Založenie org. zložky

Virtuálna adresa

Predaj spoločnosti

Predaj platcov DPH

Zrušenie spoločnosti

Likvidácia spoločnosti
Akcia!!!

Zakladanie s.r.o.

AKCIOVÁ CENA platí aj pre balík "ALL INCLUSIVE" pri súčasnom objednaní sídla spoločnosti na 2, alebo 3 roky.

Čítaj viac...
Spokojný klienti

"Veľmi pohotové riešenie objednávok. Keby tak fungovalo celé Slovensko, tak je radosť žiť."

Peter B.

"Ďakujem za promptné a korektné vybavenie mojich požiadaviek."

Pavol S.

"So všetkým som bol absolútne spokojný... Ešte raz ďakujem za kvalitné služby :)"

Martin M.

"V odpovedi boli zodpovedané všetky moje otázky v požadovanom rozsahu a dostal som aj ďalšie užitocné rady."

Peter H.