HORE

Ponúkame Vám kompletný servis bez kompromisov súvisiaci so založením Organizačnej zložky od vypracovania korporátnych dokumentov a dohodnutia stretnutia u notárky, cez zabezpečenie živnostenského oprávnenia...

Čítaj viac...
Založenie Organizačnej zložky

Ponúkame Vám kompletný servis bez kompromisov súvisiaci so založením Organizačnej zložky zahraničného podniku na Slovensku od vypracovania korporátnych dokumentov a dohodnutia stretnutia u notárky, cez zabezpečenie živnostenského oprávnenia, zápis do obchodného registra až po registráciu k dani (daň z príjmu právnickej osoby, daň z pridanej hodnoty). To všetko za výhodnú cenu.

Cena za založenie akciovej spoločnosti je 680€ a zahŕňa:
  • odborné poradenstvo počas celého procesu založenia o.z.
  • kompletné vypracovanie všetkých dokumentov potrebných k založeniu spoločnosti,
  • konzultácie ohľadom predmetov podnikania,
  • príprava dokumentácie pre ohlásenie živností,
  • vybavenie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení
  • návrhu na zápis organizačnej zložky do Obchodného registra,
  • zápis organizačnej zložky do obchodného registra,
  • registrácia pre daň z príjmov právnických osôb na príslušnom daňovom úrade

Celý proces založenia organizačnej zložky od podpísania dokumentov trvá zvyčajne 10-14 pracovných dní.

Organizačnú zložky zakladá 1 zahraničná právnická osoba. Teda nie je možné, aby akciovú spoločnosť založila jedna fyzická osoba. Zakladateľská listina/zmluva nemusí byť spísaná formou notárskej zápisnice. Jej súčasťou Však musia byť dokumenty o zakladajúcej zahraničnej osobe z pravidla úradne preložené do Slovenčiny.

O.Z. nemusí splatiť žiadne základné imanie, keďže nemá vlastnú právnu subjektivitu a je majetkovo súčasťou zakladajúcej zahraničnej osoby.

Organizačná zložka vzniká dňom zápisu do obchodného registra.

Všetky požiadavky na založenie organizačnej zložky a bližšie informácie, práva a povinnosti zakladajúcej zahraničnej osoby môžete nájsť v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Ak nebudete potrebovať vlastné kancelárske priestory sídlo Organizažnej zložky môže byť zriadene v priestoroch našej virtuálnej kancelárie, čím mesačne ušetríte aj niekoľko stoviek eur za prenájom vlastnejj kancelárie.

Založenie s.r.o.

Založenie a.s.

Založenie org. zložky

Virtuálna adresa

Predaj spoločnosti

Predaj platcov DPH

Zrušenie spoločnosti

Likvidácia spoločnosti
Akcia!!!

Zakladanie s.r.o.

AKCIOVÁ CENA platí aj pre balík "ALL INCLUSIVE" pri súčasnom objednaní sídla spoločnosti na 2, alebo 3 roky.

Čítaj viac...
Spokojný klienti

"Veľmi pohotové riešenie objednávok. Keby tak fungovalo celé Slovensko, tak je radosť žiť."

Peter B.

"Ďakujem za promptné a korektné vybavenie mojich požiadaviek."

Pavol S.

"So všetkým som bol absolútne spokojný... Ešte raz ďakujem za kvalitné služby :)"

Martin M.

"V odpovedi boli zodpovedané všetky moje otázky v požadovanom rozsahu a dostal som aj ďalšie užitocné rady."

Peter H.