HORE
Predaj spoločnosti platca DPH
Sú to spoločnosti, ktoré často už nevykonávajú žiadnu činnosť, resp. pomaly ukončujú činnosť, ako aj spoločnosti, ktorým podnikanie nedopadlo podľa ich predstáv a nerozbehlo sa do požadovanej vysnívanej podoby.

Predaj spoločností platcov DPH, je v súčasnej dobe najviac rozšírené. Nakoľko samotná registrácia k DPH je často veľmi zdĺhavá (trvá aj 60 dní), a je často aj podmienená splatením zábezpeky, ktorá sa pre nové spoločnosti pohybuje medzi 2000-5000 EUR, no môže sa pohybovať aj vo vyšších hodnotách.

Garancia 100% čistoty firmy je zabezpečená predávajúcim v zmluve o prevode obchodného podielu, ako aj jeho prehlásením.

Výhody spoločnosti s históriou Platci DPH:

  • sú už registrované ako platci DPH - majú pridelené IČDPH číslo, čiže môžete okamžite vykonávať vašu činnosť
  • nie je preto potrebné prechádzať zložitým procesom registrácie k DPH
  • prevodca zmluvne garantuje že spoločnosť nemá žiadne záväzky ani pohľadávky okrem tých, ktoré sú uvedené.
  • základné imanie je plne splatené
  • sú to zväčša staršie spoločnosti s účtovnou históriou
  • sú pripravené na predaj
  • mávajú aj inú účtovnú výhodu, (straty minulých rokov, pohľadávky spoločníka voči spoločnosti môžu zmluvne postúpiť na nového spoločníka)


Nakoľko zrušenie spoločnosti súdom, alebo likvidáciou je pomerne dlhý a finančne náročnejší proces, ponúka naša spoločnosť aj možnosť predaja už existujúcich spoločnosti. Sú to spoločnosti staršie a s účtovnou históriou, alebo aj inou potenciálnou výhodou.

Naša spoločnosť zrealizuje celý obchod za obe strany predávajúceho aj kupujúceho. Pripraví a vykoná všetky úkony potrebné pre vykonanie a nahlásenie zmeny v obchodnom registri, okresnom úrade odbor živnostenského podnikania ako aj na daňovom úrade.

Založenie s.r.o.

Založenie a.s.

Založenie org. zložky

Virtuálna adresa

Predaj spoločnosti

Predaj platcov DPH

Zrušenie spoločnosti

Likvidácia spoločnosti
Akcia!!!

Zakladanie s.r.o.

AKCIOVÁ CENA platí aj pre balík "ALL INCLUSIVE" pri súčasnom objednaní sídla spoločnosti na 2, alebo 3 roky.

Čítaj viac...
Spokojný klienti

"Veľmi pohotové riešenie objednávok. Keby tak fungovalo celé Slovensko, tak je radosť žiť."

Peter B.

"Ďakujem za promptné a korektné vybavenie mojich požiadaviek."

Pavol S.

"So všetkým som bol absolútne spokojný... Ešte raz ďakujem za kvalitné služby :)"

Martin M.

"V odpovedi boli zodpovedané všetky moje otázky v požadovanom rozsahu a dostal som aj ďalšie užitocné rady."

Peter H.